Thumb Author Georgelin Espinoza Medina

Georgelin Espinoza Medina

Biyoloji


Çevreninkorunmasıvegeliştirilmesiileilgiliprojelerdegenişdeneyimesahipbiyolog.Şuandaişyerinegirmeyecesaretettiğibiralanolanprotozoolojideuzmanlaşmakiçinçalışıyor.Ayrıcabilimiyaygınlaştırmavebiyolojiileilgilimateryallervemakaleleryazmakonusundadeneyimesahiptir.

Yazar hakkında

Zulia Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu (2012). Şu anda Universidad de Los Andes'te Protozooloji alanında yüksek lisans yapıyor.

Mesleki pratiği sırasında farklı projelerde yer aldı : kıyı kaymanlarının korunması, antimikrobiyal direnç, sığırların in vitro fertilizasyonu, gıda güvenliği, paraziter hastalıkların yanı sıra vektörler tarafından bulaşan hastalıkların teşhis ve tedavisi. Bu nedenle, biyoloji, koruma ve çevre ile ilgili araştırma ve program yazma deneyimine sahiptir. 

2015'ten beri Universidad de Los Andes'te profesör ve "José Witremundo Torrealba" Deneysel Enstitüsü'nün araştırma ekibinin bir parçası. Yazarlık kariyerine 2017 yılında Talleres dergisinde çıkan bilimsel bir yayınla başladı. O zamandan beri laboratuvar kılavuzları, araştırma projeleri, dergiler ve dijital platformlar için makaleler hazırlıyor.


Son makaleler