Hangi Durumlarda Hayvan Avukatı Gerekir?

Bir hayvanın avukata ihtiyaç duyabileceği birçok olay yaşanabilir. Bu davalarla ilgili daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.
Hangi Durumlarda Hayvan Avukatı Gerekir?
Francisco María García

Yazan ve doğrulayan Aavukat Francisco María García.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Bir evcil hayvanı sahiplendiğiniz zaman üstlendiğiniz sorumlulukların arasında yasal yükümlülükler de yer alır. Bu yüzden, bir hayvan sahiplenmeden önce hayvan haklarını iyi bilmeli ve onlara karşı görevlerinizin farkında olmalısınız. Bunlar arasında günlük olarak yaptığınız şeyler ve anlaşmazlık veya yasal işlemlerle sonuçlanabilecek olağanüstü durumlar yer alır. Hayvan avukatı hangi durumlarda gerekli olabilir, gelin birlikte inceleyelim.

Gerçek şu ki, çoğu durumda hayvan sahipleri bir avukata ihtiyaç duyar. Esasen hayvanın üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan sahipleri sorumludur. Ayrıca, hayvanların sağlığı ve durumundan da onlar sorumludur.

Ancak hayvanlar, yasal açıdan yetersiz kalan kanunlara karşı haklarını onlar adına talep edebilecek avukatlara ihtiyaç duyar. Bu paradigmatik bağlamlarda, bir hayvan hakları avukatının devreye girmesi, hayvanın iyiliğini garanti altına almak için önem taşımaktadır.

Bir hayvan avukatı hayvanları korumak için kanunu hangi ölçüye kadar kullanabilir?

Bu durumu daha iyi anlayabilmek için doğal ve yasal haklar arasındaki farkı anlayabilmek gerekir. Teorik olarak deneklere ve hissedebilen canlılara doğal haklar tanınmalıdır. Örneğin, fiziksel ve psikolojik işkenceden uzak bir yaşama hakkının verilmesi gibi.

salyangozlar

Ancak, evrensel kanunlar henüz hayvanların doğal haklarını tam olarak tanımamaktadır. Çoğu anayasa hayvanları hala mülk veya daha da kötüsü, insanın geçim kaynağı olarak görmeye devam etmektedir. Her durumda, bir hayvanın varlığı bir başkasına (sahibine) ve o kişiye sahip olarak tanınan haklarına bağlıdır.

Benzer olarak, hayvanları belirli koşullar altında yasal hakların öznesi olarak düşünebiliriz. Bu sebeple, yasalar hayvanların hem fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü hem de çıkarlarını koruyabilir. Yine de, hayvanlar günün sonunda haklarını koruyacak ve çıkarlarını gözetecek bir avukata ihtiyaç duyabilir.

Hangi durumlarda hayvanlar avukata ihtiyaç duyar?

Hayvan haklarının savunulması konusunda öncü kurumlar, birkaç yıldır hayvanları koruma yöntemi olarak yasaları kullanabilmek adına araştırma yapmaktadırlar. Bunun en iyi örneği, 1970’lerde kurulan Hayvan Hukuku Savunma Fonudur.. Bu sivil toplum kuruluşu, hayvanlara tanınan yasal muameleyi değiştirmek için son süratle çalışmaktadır.

Başlangıçta, hayvanların yasal savunmasını gerektiren davalara genellikle savurganlık gözüyle bakılmıştır. Ancak, Hayvan Hukuku ABD’de başta olmak üzere, birçok üniversitede konu olarak da işlenmektedir.

Hayvan hakları hareketinin ilerlemesi, hukuki tavsiyenin her türlü hayvan istismarına karşı hayvan sahiplerine, profesyonellere, koruyuculara ve devletin kendisine de yardımcı olabileceğinin de bir kanıtıdır.

Günlük yaşamda, bir hayvan avukatı çok sayıda yasal anlaşmazlığın çözülmesine de yardımcı olabilir. Aşağıda bununla ilgili bazı örnekler yer almaktadır.

hayvan hakları

Hayvan avukatına ihtiyaç duyulan durumlar

  • Bir hayvan sahiplenme sözleşmesinin imzalanmasında ya da hükümlerinin ihlali durumunda. Hem sahiplenen hem de hayvanı sahiplendiren kişi tarafından.
  • Egzotik hayvan edinme işlemleri sırasında, yasal kökenini ve mevcut yasaya uygun olarak gerekli prosedürlerin yapılmasının garantiye alınmasını gerektiren durumlarda.
  • Hayvan sahibinin ölümü sonrasında hayvanın refahının korunmasını gerektiren durumlarda. Örneğin, hayvanları mirasçı olarak dahil etmek ya da yeni evlerinde düzgün bakıldıklarını garanti altına almak.
  • Bir avukat, hayvan sahiplerinin boşanması ve ortak velayet gerektirmesi durumunda hayvanın refahını savunabilir.
  • Hayvan istismarı veya ihmalinin nasıl bildirileceği konusunda ya da kısa vadede (ya da hemen) istismarın nasıl durdurulabileceği konusunda avukata danışılabilir.
  • İhmal veya veterinerde yanlış tedavi sonucu hayvanın ya da sahiplerinin korunmasını gerektiren durumlarda. Örneğin, tazminat talebinde bulunmak ve diğer hayvanların uygunsuz prosedür veya uygulamalara kurban gitmesini önlemek için nasıl bir işlem başlatılabileceği konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
  • Bir avukat, kaza sonrası hayvanı temsil edebilir ve tıbbi bakım masrafları ve diğer zararlar için tazminat talep edebilir.
  • Bir hayvan üçüncü şahıslara fiziksel veya ekonomik zarar verirse, bir avukat sahibin masum olduğunu kanıtlayabilir veya sorumluluk konusunda sahibe danışmanlık hizmeti verebilir.

Avukat tutmaya gücü yetmeyenler, hayvan hakları sivil toplum kuruluşlarına başvurabilirler. Özellikle hayvan istismarı ya da bir hayvanın sağlığını riske atan her türlü durumlara karşı hassasiyetle yaklaşılmaktadır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.