Köpekler İnsanların Yüz İfadelerini Anlayabilir mi?

Son çalışmalara göre köpekler, insanların yüz ifadelerine göre duygularını da anlayabilmektedir.
Köpekler İnsanların Yüz İfadelerini Anlayabilir mi?

Son Güncelleme: 20 Ekim, 2019

Evet, köpekler insanların yüz ifadelerini anlayabilir. Köpeği olan herhangi birisi köpeklerin, duyguları okumakta usta olduğunu bilir. Çoğu köpek sahibinin, üzgün olduğu ve bir sarılmaya ihtiyaç duyduğunda köpeklerinin onları nasıl teselli ettiğiyle ilgili hikayeleri mutlaka vardır.

İnsanlar ve köpekler yıllar boyunca birlikte evrim geçirmişlerdir. Bir şekilde, bu zaman sürecinde iki tür arasında belli bir iletişimin gelişmiş olduğunu düşünmek mantıklıdır.

Her geçen gün araştırmalar, aramızdaki ortak dilin çoğunun, insanların yüz ifadeleriyle bir bağlantısı olduğunu ortaya koymaktadır. Yani, bizim diğer insanların yüzlerindeki ifadeleri okuma yeteneğimizle ilişkilidir.

Son zamanlardaki bir araştırma, köpeklerin insanlarla olan iletişiminin insanlara ne kadar bağlı olduğunu açıklamaktadır. Araştırma ayrıca, köpeklerin duyguları anlayabilmek için beyinlerindeki farklı bölgelerini kullandıklarını da kanıtlamaktadır.

Köpekler insanların yüz ifadelerini anlayabilir

Araştırmacılar, bir köpek kafasını sola çevirdiğinde bir kişinin kızgın, korkmuş ya da mutlu olduğunu anlayabileceğini açıkladı. Eğer bir kişinin yüzünde şaşkınlık varsa, köpekler kafasını sağa çevirme eğilimindedirler.

2018 Haziran ayında, Springer dergisinde yayımlanan Öğrenme&Davranış adlı makalenin yazarlarına göre, bir köpeğin kalp atışları, kötü bir gün geçiren birisini gördüklerinde de artmaktadır.

Köpekler, binlerce yıl boyunca insanlarla yakın ilişki içerisinde olmuştur. Sonuç olarak, insanlarla iyi anlaşmalarını ve iletişim kurmalarını sağlayan belirli yetenekler geliştirmişlerdir. Son araştırmalara göre, köpek beyni, bir insanın sesindeki, vücudundaki, duruşundaki duygusal işaretleri ve insanların yüz ifadelerini anlayabilmektedir.

köpekler insanların yüz ifadelerini anlar

Araştırma hakkında

Bu araştırmada, araştırmacılar köpeklere bazı fotoğraflar gösterip tepkilerini ölçtüler. Bu fotoğraflarda bir kadın ve bir erkek olmak üzere, iki yetişkinin farklı ruh halleri yer almaktaydı. Fotoğraflar yemek yiyen 26 köpeğin görüş açılarına girecek şekilde yerleştirildi.

Fotoğraflarda doğal yüz ifadeleri ya da temel altı ruh hali yer almaktadır; kızgınlık, korku, neşe, hüzün, şaşkınlık ve nefret.

Kızgınlık, korku ve mutluluk duygu durumlarını gösteren fotoğrafları gören köpeklerin kalp atışları hızlanmış ve daha kuvvetli yanıt vermiştir. Ayrıca, bu fotoğrafları gördükten sonra yemeğe devam etmeden önce daha uzun süre beklemişlerdir. Köpeklerin hızlanan kalp atışları, onların bu durumlarda daha çok stres yaşadıklarını göstermektedir.

Buna ek olarak, köpekler kızgınlık, korku ya da mutluluk ifade eden surat ifadelerinde kafalarını sola döndürme eğilimindedirler. Bunun tam tersi durumu, şaşkınlık için gerçekleşmiştir. Bunun muhtemel sebebi, köpeklerin bu ifadeyi rahat ve zararsız olarak sınıflandırmasıdır.

Bu bulgular, köpeklerin beynindeki asimetrik duygusal geçişlerin varlığını desteklemektedir. Bunlar, temel insan duygularını anlamalarına yardımcı olmaktadır. Araştırmacılara göre, “negatif duygular uyarıcı etki yapmakta ve beyinlerinin sağ yarım küresi tarafından işlenmektedir. Pozitif duyguların çoğu da sol bölgede gerçekleşmektedir.”

kucaktaki mutlu köpek

Bu sonuçlar, köpeklerde ve diğer memelilerde yürütülen diğer araştırmaları destekler niteliktedir. Bu araştırmalar, beynin sağ kısmının, sinir sistemimizdeki sempatik akışın kalbe olan akışını düzenlemede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu organ, hayatta kalmak için gerekli olan davranışsal “kaç ya da savaş” cevabını kontrol etmek için gereklidir.

Köpekler sosyal hayvanlardır

Araştırma, diğer bireylerin duygularını anlama yeteneğinin önemli olduğunu göstermektedir. Hatta, gruplar halinde yaşayan hayvanlar arasındaki sosyal ilişkileri yaratmada ve sürdürmede de temel rol oynamaktadır. Bu yetenek, diğer bireylerin amaçlarını ve niyetlerini doğru değerlendirebilmelerini sağlar. Sonuç olarak, sosyal etkileşimler sırasında davranışlarını da ona göre ayarlayabilirler.

İnsanlar için yüz ifadeleri önemli bilgi kaynaklarıdır. İnsanlarla iç içe yaşayan köpekler de, benzersiz sosyobilişsel yetenekler geliştirmiştir. Araştırmacılar da, köpeklerin bu durum karşılığında, insanlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurabildiklerini açıklamaktadırlar.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.