Yasa Dışı Hayvan Ticaretinin Hayvanlar Üzerindeki Etkisi

Yasa dışı hayvan ticareti tarih öncesi dönemlerden beri süregelen bir faaliyettir. Ve ne yazık ki Dünya'daki hayvanlar ve bitkiler üzerinde büyük bir etkisi vardır.
Yasa Dışı Hayvan Ticaretinin Hayvanlar Üzerindeki Etkisi

Son Güncelleme: 05 Ocak, 2021

Ne yazık ki, yasa dışı hayvan ticaretinin hayvanlar üzerindeki etkisi yıkıcıdır. Bu sebepten ötürü, yetkililer bu sorunla başa çıkmanın ve bu ticareti yapanları durdurmanın yeni yollarını aramaktadır.

Bu tür hayvan istismarının tüm etkilerini ve bunun bitkiler ve hayvanlar üzerinde yol açtığı etkileri biliyor musunuz? Bugün, yasa dışı hayvan ticaretinden ve bununla nasıl mücadele edildiğinden bahsedeceğiz ve size uygulamalı bir örnek olarak bir haber vereceğiz.

Yasa dışı ticaretin peşine düşmek için tuzak kurmak

2020 Kasım ayında, yasa dışı hayvan ticareti ile mücadelede cesaret verici bazı haberler aldık. Haberler, Kosta Rika’daki kaplumbağa yumurtalarının hırsızlardan tüketicilere yasa dışı olarak satışının peşine düşmek ile ilgiliydi.

Tuzak olarak sahte yeşil kaplumbağası ve/veya zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtaları kullanılmıştır. InvestEggators adı verilen bu gerçekçi taklitleri oluşturmak için bir 3D yazıcı kullanılmıştır.

Üretimlerin ardından, yumurtalar stratejik olarak dört farklı plajda bulunan 101 kaplumbağa yuvasına yerleştirilmiştir. Hırsızlar bu yumurtaların yaklaşık dörtte birini yağmalamıştır.

Asıl nokta, bu yumurtalara yerleştirilen GPS takip cihazlarının bazı ticaret yollarının takip edilmesini kolaylaştırmasıdır. Her saat başında yumurtalar tam konumlarının bilgisini iletmekteydi.

Ancak, bazı yumurtalar sinyal çekmeyen yerlere götürüldüğünde ve bazıları hırsızlar tarafından keşfedildiği için başarısız oldu. Buna rağmen, bu yöntem çoğu durumda hırsızlardan kaçakçılara ve oradan da tüketiciye izlenen yolu tespit etmeyi başarmıştır.

Bunun sonucunda, polisler yumurtaları takip ederek yasa dışı ticaret ağının dağılmasına ve suçlular için cezaların arttırılmasına olanak sağlamıştır. Bu duruma rağmen, polisler bu hayvanların ürünlerinin büyük bir kısmının yerel halkla kısıtlı kalacağını ve bunun için bir farkındalık kampanyası başlatacaklarını duyurmuşlardır.

Dahası, GPS yumurtalarının bir kısmı ülke içerisinde dolaştırılırken bir kısmı ise ülke dışına götürülmüştür.

sahte yumurtalar

Yasa dışı ticaret ile ilgili bazı detaylar

Öncelikle yasa dışı ticaret “ülkede yasalarla yasaklanan malların satışı” demektir. Aynı zamanda “Estraperlo” olarak da bilinir ve tüm dünyadaki hayvanları ve bitkileri kapsar.

Kayıtlar, yasa dışı hayvan ve bitki ticaretinin MÖ 10.000 yıllardan beri süregeldiğini göstermektedir. Yasal çerçevenin dışındaki bu ekonomik faaliyet oldukça kazançlıdır. Sonuç olarak, çok sayıda hayvan ve bitki türü doğal ortamlarından uzaklaştırılmıştır.

Hayvan ticaretinin türler üzerindeki etkisi nelerdir?

Yasa dışı ticaretin sonuçları çok çeşitlidir çünkü sadece transfer edilen türleri içermemektedir. Çoğu, bakılamadıkları için doğaya geri bırakılmaktadır.

Bu iyi bir haber gibi algılansa da, gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sonuç olarak, bölgeye has canlılar istilacı türlerden dolayı yok olmaktadır. Dünyadaki tüm ekosistemler bu türlerin varlığından olumsuz yönden etkilenmektedir:

 • Tahribat: Çalışmalar istilacı rakunların kerevit, Galapagos kaplumbağa yumurtaları, su kuşları veya meyveler ve tahıllar gibi farklı hayvanlar ve bitkilerle beslendiğini göstermektedir.
 • Rekabet: Benekli kaplumbağa ve kızıl yanaklı su kaplumbağasının arasında olduğu gibi, kaynaklar için sürekli mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.
 • Hibridizasyon: Genetik hibridizasyon, uzun vadede türlerin sonu anlamına gelmektedir.
 • Ekosistemdeki değişiklikler.
 • Flora üzerindeki olumsuz etkiler: Tüketim, kazı, bitkilerin tahrip edilmesi ve diğer hasarların neden olduğu olumsuz etkiler. Örneğin, Arjantin papağanlarının devasa yuvalarını yapmaları için ağaçların dallarını kırmaları gibi.
 • Hastalıkların ve/veya parazitlerin bulaşması: Komik suratına rağmen, rakunlar kuduz gibi hastalıkları bulaştırabilirler.

Yasa dışı hayvan ticaretinin önüne geçmek

Gördüğümüz gibi, tuzak kurarak yasa dışı ticaretin ortadan kaldırılması için gerekli adım atılmıştır. Buna rağmen, bu çalışmanın araştırmacıları asıl amaca ulaşmak için birkaç adımın gerekli olduğu sonucuna varmıştır:

 • Çoklu koruma çabaları: Hem doğal alanlarında hem de doğal alanları dışında olmak üzere çeşitlik koruma tekniklerinin uygulanması.
 • Erken aşamada farkındalığa varmak: Örneğin, İspanya gelecekteki istilacı fauna sorunlarından kurtulmak için bir tüzük yayınlamıştır.
 • Yeni iş imkanları: Bu sayede, insanlar ekstra para kazanmak için yumurta çalma riskine girmeyeceklerdir.
 • Yasaların gelişmesi ve uygulanması: Şu anda kaplumbağa yumurtalarının kaçak olarak satılmasına karşılık yasalar tam olarak caydırıcı değildir. Yasal olarak iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
 • İstilacı türlerin rollerine ilişkin eğitim: Yasa dışı ticaretin önlenmesine yönelik farkındalığı arttırma çabaları yeterli değildir. Aynı zamanda, her ülkenin kendine has bitki ve hayvan türlerini de korumalıyız. 
maymun

Sonuç olarak, yasa dışı ticaretin etkileri düşündüğümüzden daha ciddi ve karmaşıktır. Sadece ticareti yapılan hayvanları tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yerel türlere de zarar verebilir.

Bu yüzden, farkındalıkla ve eğitimle başlayarak kaçak bitki ve hayvan ticaretine karşı savaşmalıyız. Ancak bu şekilde bu kazançlı ve ahlaka aykırı faaliyete bir son verebiliriz.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.