Pamuk Tepeli İpek Maymun İle Tanışın

Pamuk tepeli ipek maymunlar, kritik tehlike altındaki primat türleridir. Şu anda, Kolombiya'da koruma çalışmaları yürütülmektedir.
Pamuk Tepeli İpek Maymun İle Tanışın

Son Güncelleme: 30 Ekim, 2019

Pamuk tepeli ipek maymun, Kolombiya’nın sembolüdür, ancak bu türün nesli tükenme tehlikesi altındadır. Bu küçük primatın korunması, bu Güney Amerika ülkesinde bir öncelik olmalıdır.

Pamuk Tepeli İpek Maymun İle Tanışın

Pamuk tepeli ipek maymun, pamuk kuyruklu tamarin veya beyaz başlı marmoset (Sanguinus oedipus) olarak da bilinir, marmosetgillerdendir. Bu, tüm marmosetlerin ait olduğu primatlar grubudur.

Pamuk tepeli ipek maymun, meyveler, nektar ve taze yapraklar ve böcekler yiyen bir primattır. Kolombiya ormanlarının kenarında 3 ila 13 kişilik gruplar halinde yaşarlar.

Bu hayvanlar çok ilginç bir görünüme sahiptir. Alnından boynuna giden beyaz bir yele, kahverengi sırtı ve turuncudan siyaha değişen bir kuyruğu vardır. Ayrıca yüzleri gridir ve ekstremiteleri beyazdır.

iki pamuk tepeli ipek maymun

Diğer marmosetler gibi, gruptaki bazı hayvanların katıldığı ortak üreme uygulamaları yaparlar, ancak dişilerin annelerinin huzurunda üremelerine izin verilmez.

Baş avcıları yırtıcı kuşlardır, ancak aynı zamanda kapuçin maymunlarını gördükleri yerde kaçma eğilimindedirler. Kaçmadan önce, uyarıcı sesler çıkarırlar. 40’tan fazla farklı tür çağrı yapabilirler.

Bu türün tehditleri

Bu tür, dünyadaki en ciddi tehdit altındaki primatlardan biridir ve aynı zamanda tehlike altındaki türler arasında da en endişe verici vakalardan biridir. Onlara karşı en büyük tehdit ise hayvan deneyleriydi. 70’li yılların sonunda, kolon adenokarsinomunu incelemek için kullanılırlarken, yuvalarından 20.000 ila 40.000 örnek alındı.

Elbette ki, günümüzde artık bu amaç için vahşi hayvanlar yakalanmıyor. Bununla birlikte, bu çalışma, pamuk tepeli ipek maymun popülasyonuna büyük bir darbe olmuştur. Şu anda, ana tehditleri, evcil hayvan olarak satılmanın yanı sıra, endüstriyel hayvancılık nedeniyle ormansızlaşmadır.

Tití Projesinin 2005 yılında hazırladığı nüfus sayımı sayesinde, bu tür artık nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bir hayvan olarak sınıflandırılmaktadır. Bu, Kolombiya’daki tamarinleri korumak için uygun koruma önlemlerini başlatmak için gerekliydi. Bu önlemler ülkenin kuzeybatısında, Magdalena Nehri ve Atrato arasında özellikle gerekliydi.

maymun ailesi

Koruma

Pamuk tepeli ipek maymun korunma projelerine ihtiyaç duyma nedenleri bunlardır. An itibariyle, iki doğal parka Atlántico ve Bolivar kentlerinde bulunan türlerin korunması sorumluluğu verilmiştir. Bu parklar, bu türün korunması için neredeyse 5000 dönümlük bir alanı korur.

Kolombiya biyoçeşitlilik konusunda etkin bölgelerden biridir, ancak aynı zamanda ormansızlaşma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden de biridir. Ülke, yılda 2500 kilometrekarelik bir ormanı kaybediyor, bu da yaşam alanlarını büyük ölçüde etkiliyor.

Hidroelektrik projeleri nedeniyle bu ormanların su basması da tamarinlerin korunmasını etkiliyor. Bu ormansızlaşma ile aynı olmamasına rağmen, yine de pamuk tepeli ipek maymunları aynı şekilde etkiler.

Bu koruma projesi yalnızca bu türle doğrudan bir biçimde çalışmamaktadır. Vakfın ayrıca okullarda ve enstitülerde de birçok projesi vardır. Genç Kolombiyalıları bu türlerin korunması konusunda eğitmek ve aynı zamanda onları koruma çabalarına katılmaya teşvik etmek için çalışıyorlar.

Çevrenin savunmasını destekleyen ekonomik alternatifler oluşturmak için çalışmalıyız. Örneğin, ormansızlaşmayı azaltmak için geri dönüştürülmüş kağıt, gübre ve ağaç yongaları ile yakıt blokları oluşturmak, direk oluşturmak için plastiklerin geri dönüşümünü sağlamak veya yerli halk tarafından el sanatları ve peluş hayvanlar üretmek.

Hepsi bizim ellerimizde.

İlginizi çekebilir ...
Bir İber Vaşağı Barcelona’da
My Animals
sayfasında okuyun My Animals
Bir İber Vaşağı Barcelona’da

29 Mayıs 2018’de, İber Vaşağı görüldükten sonra Barcelona'da alarmlar çalmaya başladı. Makalemizi okuyun ve konuyla ilgili detaylı bilgi edinin!  • Savage, A., Guillen, R., Lamilla, I., & Soto, L. (2010). Developing an effective community conservation program for cotton‐top tamarins (Saguinus oedipus) in Colombia. American Journal of Primatology72(5), 379-390.