Hayvanlar Birer Nesne Değil, Canlı Varlıktır

Hayvanlar Birer Nesne Değil, Canlı Varlıktır

Son Güncelleme: 14 Eylül, 2018

İspanya’da yaşayan pek çok hayvansever, hayvanlara birer nesne olarak değil de yaşayan birer canlı varlık olarak davranmak konusunu her zaman savunmuştur. Bu konu yıllar boyunca tartışmalı bir konu olmuştur; ancak nihayet bazı güzel haberler ortaya çıkmaya başlamıştır! İspanya’daki Temsilciler Kongresi bu konuda bir önergeyi meclisten geçirmiştir. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız makalemizi okumaya devam edin.

Hayvanlar Birer Nesne Olarak Değil, Canlı Varlık Olarak mı Kabul Görmüşlerdir?

Gelin şu soru ile başlayalım: “Hayvanlara birer nesne gözüyle mi bakılmalı yoksa birer canlı varlık olarak mı?” Bu soru, geçen yıl 18 Kasım’da, Madrid’de Temsilciler Kongresi’nde gerçekleşen bir tartışmanın başlangıcıydı. Burada, hayvanlara, nesne ya da maddi varlıklardan ayrı bir yasal statü verilmesi için yasal bir sürece başlanıp başlamayacağına karar verilmesi amaçlanmıştı.

Bu önergeyi öne sürmekten sorumlu olan parti Halk Partisi idi. Bu parti, sundukları önergeyle hayvanların yasal statüsünü etkileyecek olan Medeni Kanun, İpotek Yasası ve Medeni Usul Kanunu’nu değiştirmeyi garanti ettiler.

Yaptıkları savunmada, Fransa ve Portekiz gibi komşu Avrupa Birliği ülkelerinde hayvanların insanlardan farklı olduğunu; ancak aynı zamanda mal mülk kavramlarından da bir farkları olduğunu ve daha yüksek bir statüye sahip olduğunu iddia ettiler.

Hayvanlar İçin Hangi Reformlar Sunuldu?

Halk Partisi, hayvanların doğasını diğer mülk ve nesnelerden farklı olarak tanıma ihtiyacı olduğunu savundu. Böylece hayvanlar hukuki davalarda birer nesne olarak muamele göremeyeceklerdi. 333. maddede, “ödenek nesnesi olan ya da olabilecek her şey taşınır veya taşınmaz mal olarak kabul edilir” şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Şimdiye dek bu ifadeye hayvanlar da dahil edilmekteydi.

Bununla birlikte, Halk Partisi hayvanların duyguları olan canlılar olduğu gerçeğini de vurguladılar. Bu durumda, boşanma gibi olağan dışı durumlarda, hayvanlar yasal olarak birer mülk gibi muamele görebilir; ancak bu her durumda emsal teşkil etmemelidir. Buradaki amaç hayvanları birer canlı varlık olarak tanımlamaktır. Ki zaten hayvanlar birer canlı varlıklardır.

hayvan hakları köpek

Teklif aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:

“Hayvanlar, hukuka sadece kısmen konu olurlar. Bu da eşya veya mülk hukuku çerçevesinde gerçekleşir. Hayvanları içeren hiçbir özel legal ilişki yoktur ve böyle bir hukuki çerçeve sağlamak, özellikle de onların korunması için duyguları ve başka özellikleri de olan hayvanların doğası ile bağdaşmaktadır. Burada istenilen şey,  “de lege ferenda, hayvanların dahil olduğu farklı alanlara kademeli olarak genişletilebilecek ve mülkün yasal çerçevesinin tamamlayıcı uygulamasının sınırlı olduğu koruyucu bir çerçevedir.”

Hayvanlara Ne Gibi Faydaları Var?

Hayvanların hukuki olarak birer nesne olarak değil, birer canlı varlık olarak tanımlanmasının birden fazla faydası vardır. Örneğin, hayvanlara uygulanmakta olan ipotekleri durduran İpotek Yasası’nı değiştirecektir. Bir başka örnek olarak, bu uygulama, hem evcil hayvanlar olarak, hem de bir çiftlikte yaşayan ve endüstriyel amaçlar, sürü gütmek ya da boş zaman etkinlikleri için kullanılan hayvanlara yöneliktir.

Bunlara ek olarak, hayvanların haczi mümkün mallar olmasını engellemek için Prosedür Yasası’nda bir değişiklik olacaktır. Bu, hayvanlar ve sahipleri arasında oluşmuş olan inanılmaz bir duygusal bağın varlığından bahseder. Bu, hayvanlar aracılığı ile elde edilen gelirin de haczinin mümkün olmadığı anlamına gelir.

Bu gibi uygulamalar, hayvanların biz insanlardan hak ettiği saygıya doğru atılan büyük bir adımdır. Hayvanseverler için ise, hiç kuşkusuz ki pek çoğunun asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğü bir başarıdır.

hayvan istismarını durdurmak
Çeviri: Hayvan İstismarını Durdurun

Şüphesiz ki, bu gelişme daha iyi bir dünyaya doğru giden küçük bir gelişmedir. Bir sonraki adımın ne olacağını kim bilebilir ki? Şimdilik, pek çok insan bu zaferin tadını çıkaracaktır. Öyleyse, haydi gelin, hayvanların oldukları gibi, yani birer nesne olarak değil, canlı varlıklar olarak kabul edilmesinin değerini bilelim.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.