Logo image
Logo image

Güvercin Davranışı Hakkında Her Şey

3 dakika
Güvercinlerin davranışları çok yönlüdür ve çok sokulgandır, ancak bazı ayrıntılar kentsel ortamlarda gözden kaçar. Onları burada daha yakından tanıyın.
Güvercin Davranışı Hakkında Her Şey
Son Güncelleme: 22 Ekim, 2021

Güvercinler (Columbidae ailesinden), Gourinae ve kaplumbağa güvercinleri gibi bir dizi kuşu bir araya getirir ve toplam 308 tür oluşturur. Antik çağlardan beri insan yaşamının bir parçası olmuştur. Dini sembollerden güvercin davranışı ile ilgili bilimsel çalışmalara kadar, bu kanatlı hayvanlar kültürün başlangıcından beri bize eşlik etmiştir.

Onları her gün kentsel ve kırsal ortamlarda görmenize rağmen, dikkatli bir şekilde incelemedikçe büyük zekalarının ve öğrenme kapasitelerinin farkına varamazsınız. İşte bu yüzden onları biraz daha yakından tanıyabilmeniz için size bu makaleyi hazırladık.

Güvercinlerin sosyal davranışları

Güvercinler, gözlemlemiş olabileceğiniz gibi, birkaç bireyden oluşan sürüler halinde hareket eder. Her grup içinde, gagalamayı aracılığıyla iyi yapılandırılmış bir hiyerarşi kurulur, ama üyeler arasındaki yatay ilişkileri de gözlemleyebilirsiniz. Aslında, hiyerarşik ve eşitlikçi olmak üzere iki örgütlenme biçiminin ihtiyaçlara göre değiştirilebildiği gözlemlenmiştir.

Güvercinlerde özellikle beslenme sırasında agonistik davranışlar da gözlenir. Baskın bir kuş, bir başkasının yemeğini almaya çalıştığını görürse, kendini savunacaktır. Bunu bir uyarı olarak boyun tüylerini şişirerek yapabilir veya birbirlerinin gagalarını tutup kanatlarıyla birbirlerine vuracakları şiddetli bir kavgaya karışabilir.

Bölgesellik, özellikle erkekler arasında yaygın bir davranıştır. Bu “tünek hakları” olarak bilinir. Bölge, her güvercinin geceleri dinleneceği dallara göre işaretlenmiştir.

Some figure

Üremede güvercin davranışı

Güvercinlerin üreme ile ilgili davranışı, bazen aynı çiftler farklı üreme dönemlerinde beraber gözlemlendiğinden, çoğunlukla tek eşlidir. Bir bağın oluşumunda birkaç aşama gözlenir:

  • Kur yapma: Erkek, tüylerini şişirmek, kuyruğunu sürüklemek ve dişinin etrafında daireler çizerek hareket etmekten oluşan bir çiftleşme dansı yapar. Bu ritüel için bir ninniye benzer şekilde özel bir seslendirme yayar.
  • Kabul: Dişi onu eş olarak kabul ederse, erkeğe yaklaşır ve başını indirirken kuyruğunu kaldırır. Bu kur yapma ve çiftleşme süreci bir hafta boyunca birçok kez meydana gelebilir.
  • Yuvalama ve kuluçka: Hem erkek hem de dişiler kuluçkaya yattıkları ve civcivler yumurtadan çıktıklarında bakım yaptıkları için ebeveyn bakımı eşitlikçidir.

Güvercinlerin uçuşu

Hiyerarşi – ve eşitlikçi organizasyon – bu kuşların uçma biçimlerine de yansır. İnanılmaz oryantasyon yetenekleri sayesinde birbirleriyle iletişim kurabilir ve örneğin kaynakları bulmak ve avcılardan kaçınmak için en uygun yolları belirleyebilirler.

Uçuş sırasında herhangi bir sorunu ilk fark eden güvercinler diğerlerini uyaracaktır. Bu uyarı sürünün liderlerine ulaştığında yeni bir yol izleyecekler ve diğerleri de onu takip edecektir. Bu şekilde, düşmanca ortamlarda hayatta kalmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirebilirler.

Güvercin eğitimi ve zekası

Muazzam öğrenme kapasiteleri eski zamanlarda kabul edilmiş olsa da (bunun için posta güvercinlerine bakmanız yeterlidir), bu kuşlar aynı zamanda davranış ve öğrenme çalışmalarında tekrarlanan bir hayvan modeli olmuştur. İyi görme ve renkleri görme yetenekleri nedeniyle, çoğu deney renk kodlu nesne ilişkilerine dayanır.

Bu tür deneyde, güvercinlerin yalnızca çok sayıda ögeyi ayırt etme yeteneğinin olmadığı, aynı zamanda bunu diğer bireylere de öğretebildikleri bulundu. Bu, gerçekten karmaşık uyaranlarla incelendi: Bu uyaranların arasında Van Gogh ve Chagall’ın sanat eserleri de vardı.

Ayrıca güvercinler aynada kendilerini tanıyabilirler: Kendilerinin farkındadırlar.

Bu kuşlarda problem çözme yeteneği de gözlenir. Güvercinler besin kaynaklarına girmelerinin engellendiği deneylerde bu kaynaklara ulaşmak için engelleri kaldırmayı öğrendiler. Ayrıca engellerin şeklini ve rengini değiştirerek davranışlarını testin yeni yönlerini çözecek şekilde uyarladılar.

Some figure

Saygıyı hak eden kuşlar

Güvercinler genellikle kirli ve hastalık taşıyan kuşlar olarak yaygın bir şekilde damgalanırlar. Kentsel ortamlarda parazitlenmiş veya hasta görmelerinin yaygın olduğu doğru olsa da, bunun nedeni kendi doğalarından ziyade sağlıksız bir ortamdır.

Ancak önyargılarımızı bir kenara bırakırsak, geriye onların meraklı bakışları ve tüylerinin olağandışı yanardönerliği kalır. Bu kuşlar, oonlara atfedilenden çok daha zeki oldukları için saygıyı hak ediyor.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Watanabe, S. (2001). Van Gogh, Chagall and pigeons: picture discrimination in pigeons and humans. Animal Cognition4(3-4), 147-151.
  • Cook, R. G., & Fowler, C. (2014). “Insight” in pigeons: absence of means–end processing in displacement tests. Animal cognition17(2), 207-220.
  • Columba livia (common pigeon). (s. f.). Animal Diversity Web. Recuperado 26 de julio de 2021, de https://animaldiversity.org/accounts/Columba_livia/
  • Pettit, B., Flack, A., Freeman, R., Guilford, T., & Biro, D. (2013). Not just passengers: pigeons, Columba livia, can learn homing routes while flying with a more experienced conspecific. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences280(1750), 20122160.
  • Williams, C. D., & Biewener, A. A. (2015). Pigeons trade efficiency for stability in response to level of challenge during confined flight. Proceedings of the National Academy of Sciences112(11), 3392-3396.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.