Köpekler Sahiplerine Kaba Davranan İnsanları Sevmezler

Köpekler Sahiplerine Kaba Davranan İnsanları Sevmezler
Francisco María García

Yazan ve doğrulayan Aavukat Francisco María García.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Köpekler sezgisel yönlerinin kuvvetli olmasıyla bilinirler. Köpeklerin, etraflarındaki insanların duygularını anlayabildikleri kanıtlanmıştır. Değer bilen hayvanlar oldukları için de kendilerine iyi davranan insanları kolay kolay unutmazlar.

Köpeklerin, sahiplerine kötü davranan insanlara karşı saldırgan davranışlar gösterdikleri de görülmüştür. Bu yüzden köpeklerin kaba davranan insanları sevmemeleri şaşırtıcı değildir. Yine de akıllarda bir soru kalıyor: Bu insanların kötü olduklarını nereden biliyorlar?

Köpek sahiplenen birçok insan, insanlardan yayılan negatif enerjiyi köpeklerin fark ettiklerini iddia ediyor. Hatta daha da ileri giderek köpeklerin, sahiplerini kötü niyetli insanlara karşı “uyarmaya çalıştıklarını” da söylüyor. Bu sadık davranışlarından dolayı köpekler, hem edebiyat alanında hem de Hollywood’ta insanların en iyi dostu imajına sahiptir.

Kaba İnsanlara Karşı Köpeklerin Tavırlarını Konu Alan Bir Çalışma

Kyoto Üniversitesi birkaç yıl önce köpek davranışları üzerine bir çalışma başlattı. Araştırma projesinin amacı, birçok köpeğin, sahipleriyle iletişim kuran diğer insanlara karşı ne tür tepkiler gösterdiklerini ölçmekti.

54 tane köpek seçildi ve üç gruba ayrıldı. İlk gruba, sahiplerine yardım etmeyi reddeden kişilerin elinden yemek yeme ya da sahipleriyle hiçbir iletişime geçmemiş bir yabancının elinden yemek yeme seçeneği sunuldu.

İkinci grup, sahiplerine yardım eden birisinden ya da nötr bir yabancıdan yemek almak arasında seçim yapmak zorundaydı.

sahiplerine kaba davranan insanları sevmeyen köpek

Üçüncü gruptan ise daha önce hiçbir köpekle ya da sahipleriyle iletişime geçmemiş yabancılara eşlik etmesi bekleniyordu. Her köpek testin üç aşamasını da tamamlamak zorundaydı.

Sonuçlar

Test edilen 54 köpekten sadece biri, sahibine yardım etmeyen birisinin elinden yemek yedi. Aynı zamanda, test deneklerinden hiçbiri, nötr bir yabancı ile sahibine yardım eden insan arasında bir tercih yapmadı.

Araştırmacılara göre bu davranış, köpeklerin kendi çıkarlarına göre hareket etmediğinin bir kanıtıydı. Çünkü köpekler, onların insan “sürülerinin” bir üyesine kötü davrananları fark edip reddedebiliyorlar.

Kesinlikle Doğru: Köpekler Sahiplerine Kaba Davranan İnsanları Sevmiyor

Görebildiğiniz üzere, köpekler sahiplerine kaba davranan insanları reddediyor. Ayrıca, kendilerine iyi davranan insanları unutmayan evcil hayvan hikayelerini de sık sık duymuşuzdur.

En şaşırtıcı hikayeler ise, uzun bir aradan sonra bile en içten sevgi gösterisinde bulunan hayvanlardır. Üstelik insanların ne kadar değiştiği de önem arz etmiyor.

Pozitif Enerji

Uzmanlara göre köpekler, sadece kötü niyeti sezebildiği gibi aynı zamanda vücut dilini de çok iyi okuyabiliyor. Uzmanlar ayrıca köpeklerin, insanları genel davranışlarına ve tavırlarına göre “yargıladıklarını” da söylüyorlar.

Köpekler beden dilini anlıyor

Bu tür etkileşimin kökenini, memeli hayvanların birbirleriyle nasıl iletişime geçtiklerine bakarak söyleyebiliriz. Köpekler, insanlarla yaşarken “sosyal kodlara” uymaktan başka bir şey yapmıyorlar.

Bu modeli aynı zamanda vahşi kurt sürülerinin davranışlarında da gözlemleyebiliriz. Köpekler, av stratejilerine uymayan köpekleri reddederler. Aynı şey, sürekli agresif olan köpekler için de geçerlidir. Özetle, tembel ve agresif olan köpekler toplumdan dışlanırlar.

Köpeklerin İnsanlardan Daha Çok Algılayabildikleri Şeyler Nelerdir?

15,000 yıldan daha fazla süren yakın ilişkimizden sonra, köpekler artık insanlar hakkındaki her şeyi öğrendiler. Köpek davranışlarına dair yapılan analizler, sadece köpeklerin kaba davranan insanları reddetmelerinden ibaret değil. Aynı zamanda, köpekler üzüntüyü, neşeyi ve yalnızlığı da ayırt edebiliyorlar.

Köpekler belirgin bir şekilde stresi ve endişeyi onlardan etkilenebilecek kadar algılayabiliyorlar. Bu sebepten dolayı ortada hiçbir neden yokken kontrolsüz bir şekilde havlıyorlar.

Aynı şekilde, köpekler fiziksel veya duygusal hastalıklardan muzdarip insanları da fark ediyorlar. Hatta zaman zaman kanser ve depresyon gibi klinik durumları bile tespit edebiliyorlar.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.