Köpekler Kedilerden Daha Mı Akıllı?

Köpekler Kedilerden Daha Mı Akıllı?

Son Güncelleme: 03 Eylül, 2018

Kediler mi, köpekler mi daha akıllıdır? Artık bilimin bu soruya bir cevabı var. Yazımızda bu çok tartışılan konuyla ilgili son gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Sorunun cevabı nöron sayısında gizli

“Frontiers in Neuroanatomy” (Nöroanatominin Sınırları) adlı bilim dergisinde yayınlanan bir araştırma, köpek beyninin serebral korteks bölümünde kedilerden iki kat daha fazla nöron olduğunu belirtiyor. Araştırmayı yürüten bilim adamları ABD, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika’da bulunan altı farklı üniversiteye mensup.

sarı beyaz kedi

Beyindeki nöronların sayım işleminin başında Profesör Suzana Herculano-Houzel bulunuyordu. Herculano-Houzel’e göre, sayımı yapmanın ilk adımı, beyni bir çeşit “çorbaya” çevirmek; böylece nöron çekirdeklerini ayırıp saymak daha kolay oluyor.

Nöron sayısı = Zekâ seviyesi

Nöronlar, beynin aldığı bilgiyi işlemek için kullandığı temel birimlerdir. Bir canlının bilişsel kabiliyeti, beynindeki nöron sayısıyla doğrudan bağlantılıdır. Herculano-Houzel söz konusu beyin olduğunda önemli olan noktanın nicelik olduğunu söylüyor:

“Bir hayvanın zihin derinliği ve geçmişte yaşadıklarının yardımıyla ileride yaşananları tahmin etme özelliğinin ne seviyede olduğunu saptamak için özellikle serebral korteksinde var olan nöron sayısının belirleyici olduğunu düşünüyorum.”

Araştırmacılar, bu bulgulara bir köpeğin serebral korteksine bahsettiğimiz “çorba yöntemini” uygulayarak ulaştılar. Serebral korteks, beynin iki lobunu da çevreleyen birkaç milimetre kalınlığındaki sinir dokusudur. “Gri madde” olarak da adlandırılan bu organik doku, karar verme işleminin temelinde yer alır.

Hayvanların görme ve dokunma hisleriyle algıladığı dış uyarıcıları işlemek için de serebral korteksi kullanması, beynin bu kısmını daha da önemli kılıyor.

Köpekler daha mı akıllı?

Nörolog Herculano-Houzel ve ekibi, araştırmaları sırasında bir kedi, bir Golden Retriever ve son olarak da küçük bir köpeğin beyninden faydalandı.

Köpekler, türleri arasında büyük farklılıklar gösterdiği için iki değişik köpeğin beynini kullanmayı tercih ettiler. İki köpeğin de serebral korteksinde 500 milyon nöron olduğunu ancak kedinin sadece 250 milyon taşıdığını saptadılar.

Araştırmacılar, sekiz farklı etçil hayvanın daha beynini inceledi ve benzer sayıda nöronla karşılaştı. İnceledikleri hayvan beyinleri ise şunlardı; gelincik, kuyruksüren, rakun, kedi, köpek, sırtlan, aslan ve ayı.

Karşılaştırma yaptıktan sonra araştırmacılar, köpek zekâsının rakun ve aslana yakın olduğunu; kedi zekâsınınsa ayıya denk düştüğünü saptadı. Bizim nöron sayımızı merak ederseniz; insan beyninde 16 milyar nöron bulunurken, hemen ardından gelen filler 5.6 milyar nörona sahiptir.

akıllı köpekler

Kanıtlanamayan Teori

Herculano-Houzel ve ekibi, etçillerin otçul hayvanlara kıyasla daha fazla serebral korteks nöronuna sahip olduğunu kanıtlamak istedi. Ancak kanıtlayamadıkları gibi, hayvanların boyutlarıyla nöron sayıları arasında da bir ilişki bulamadılar.

Daha fazla stres altında oldukları için otçul hayvanların beyin kapasitelerini arttıracaklarını varsaymışlardı. Araştırmanın sonucunda büyük etçillerin daha az nöron sahibi olduğu ortaya çıktı. Mesela ayı beyni boyut olarak kediden on kat daha büyük olsa da iki hayvan da eşit sayıda nörona sahipler.

Araştırmacıları şaşırtan bir başka bulgu ise rakunlardan geldi. Boyut olarak kedi beyniyle aynı olsa da rakun beyninde bir köpeğinki kadar fazla nöron olduğu ortaya çıktı. Ortalama rakun beyni, sınıfındaki diğer hayvanlara kıyasla daha çok nöron taşıyor.

Sonuç olarak, nöron sayısı yüksek ya da alçak olsun, kediler de köpekler de bizlere hayat boyu mükemmel bir arkadaşlık sunuyor. Sadece kedilerin köpeklerden daha akıllı olduğuna inananların bir kez daha düşünmesi gerek!


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.