Pulsuz Balıklar Var Mıdır?

Pulsuz balıklar gezegenin pek çok yerinde yaşar: nehirler, göller ve denizler. Burada, bu balık türlerinden bazılarını ve bunların özelliklerini öğrenebilirsiniz.
Pulsuz Balıklar Var Mıdır?

Son Güncelleme: 06 Kasım, 2020

Bu kulağa garip gelebilir, ancak tüm balıkların pulları yoktur. Onları iskeletlerine, çenelerine, yaşam alanlarına ve pullu bir ciltleri olup olmadığına bağlı olarak sınıflandırabildiğimiz için balıklar çok fazla çeşidi olan bir omurgalılar grubunun bir parçasıdır. Pulsuz balıklar hakkında her şeyi öğrenin!

Akuatik ekosistemler, tıpkı içlerinde yaşayan hayvanlar gibi, çok çeşitli olabilir. Pulsuz balıklar çeşitli yerlerde yaşarlar ve diğer hayvanların saldırılarından canlı bir biçimde çıkabilmek için savunma mekanizmalarına sahiplerdir. Eğer bu balıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız okumaya devam edin!

Bir Balık Pulsuz Yaşayabilir Mi?

Pullar balığın vücudunu kaplar ve korur. Ayrıca balıklara yüzme hareketlerinde de yardımcı olurlar. Bu yapılar balığın dermisinden çıkar. Pul oluşumunda katılım gösteren genler memelilerin diş ve saçlarının gelişimi ile ilgili olanlarla aynıdır. Mineyi oluşturan dentin her iki yapıda da mevcuttur.

Farklı pul türleri vardır ve bunlar şu tür farklı balık gruplarını temsil ederler: plakoid, kozmoid, parlak, sikloid ve ktenoyid. Bu çeşitlilik ve pulların koruyucu işlevi ile evrimin pulsuz balıklar kalmasını nasıl seçtiğini merak edebiliriz. Bu balıklar kendilerini yaralanmalardan, avcılardan ve patojenlerden nasıl koruyorlar? Hangi yapılar yüzmelerine yardımcı olur?

Bu balıkların pullarının olmaması sınırlı oldukları anlamına gelmez. Doğal seçilim bu hayvanlara çevrelerinde hayatta kalabilmeleri için başka stratejiler vermiştir.

Bufa Balıkları ve Balık Asalakları: Çenesiz Pulsuz Balıklar

Bufa balıkları ve balık asalakları son derece ilkel bir balık grubuna aittir: Agnatha ya da çenesiz balıklar. Görüntüleri diğer herhangi bir balık türünün görünüşünden çok farklıdır. Dünyanın pek çok yerinde nefis bir yiyecek olarak değerlendirilirler.

Bufa balıklarının silindirik ve uzun bir gövdeleri, bir sırt yüzgeçleri ve bir de kuyruk yüzgeçleri vardır ve herhangi bir çift yüzgeçleri yoktur. Bu balıklar hakkındaki en ilginç şey ağızlarının boynuzlu tabakalardan oluşmasıdır. Dahası, dilleri parazite ettikleri türlerin yüzeylerinde vantuz görevi de görebilir.

Balık asalaklarının benzer bir vücutları vardır ancak ağızlarında bufa balığında olan ağız hunisi yoktur. Dahası, duyargalarını duyu organı olarak kullanırlar.

Pulsuz balıklar içerisinde olan bufa balığı.

Anguilliform Balıklar: Mığrı Balığı, Yılan Balığı ve Müren Balığı

Bu türler birbirlerine benzerler ve yılan gibi bir görünümleri vardır, vücutlarının arka kısmı silindirik bir biçimdedir, önde ise basıktırlar.

Mığrı balıkları mavimsi gridir, kalın dudakları ve küçük, konik dişleri vardır. Bu balıklar nokturnaldır ve gizli kalmak için arazideki deliklerden faydalanırlar ve avlarını en aktif oldukları zamanda, alacakaranlıkta takip ederler.

Yılan balıkları tatlı suda yaşar ve üremek için denize göç ederler. Yaşamları içerisinde görünüşleri değişir ancak hala pulsuz balıklar kategorisine dahildirler. Sudan çıktıklarında deri solunumlarını kolaylaştıran ve onları sıcaklık değişimlerinden koruyan çok kalın bir cilde sahiptirler. Ünlü elektrikli yılan balığı Güney Amerika sularında yaşar ve 850 Volta kadar çıkan şoklar uygulayabilir.

Müren balıklarının da anguilliform bir vücutları vardır, pulsuz balıklar kategorisine dahildirler ve koruyucu mukoza tabakaları salgılarlar. Dahası, bu maddeyi diğer yılan balığı türlerine göre daha kolay üretmelerine olanak sağlayan, daha yüksek oranda balçık üreten hücrelere sahip olan çok kalın bir ciltleri vardır.

Bu balıklar kuma gizlenmiş bir şekilde avlanırlar ve üstlerindeki balçık sayesinde kum taneleri öncelikle derilerinin yüzeyine, ardından ise yuvalarının duvarlarına yapışır ve bu da barınaklarının güçlenmesini sağlar.

Denizin dibindeki bir yılan balığı.

Yayın Balığı

Yayın balığı büyüklüğü nedeniyle öne çıkar, çünkü uzunluk bakımından üç metreye kadar ulaşabilir ve 200 kilogramı aşabilir. Avrupa’nın en büyük balığı yayın balığıdır.

Bu devlerin de pulları yoktur; ciltleri bol miktarlarda mukus ile kaplıdır. Duyargaları ve koku alma papillaları sudaki kimyasal değişiklikleri algılamalarına olanak tanır.

Bu spor olarak balıkçılık için tanıtılan bir türdür. Hatta nehirlere, göllere ve rezervuarlara uyum sağlama becerileri dolayısıyla yerli türleri yerlerinden ettikleri için pek çok bölgede istilacı bir türdürler.

Kimera Balığı (ya da Fare Balığı)

Pulsuz balıklar kategorisinin bir diğer örneği kimeralardır. Bu balıkların çıkıntılı bir kafa, büyük gözler ve çok uzun ve esnek bir kuyruk ile son derece çarpıcı bir görünümleri vardır.

Çok derin yerlerde yaşarlar ve karanlığa adapte haldedirler. Pulsuz bir vücutları ve onlara saldıranlara ciddi bir şekilde zarar vermelerini sağlayabilecek bir omurgaları vardır.

Bir kimera balığı.

Sizin de görebildiğiniz üzere, çok farklı ortamlara adapte olmuş halde, çeşitli savunma mekanizmalarına sahip çok çeşitli pulsuz balıklar bulunmaktadır. İlginizi çekebilir ...

Olağan Dışı Balık: Derin Deniz Kimerası
My Animalssayfasında okuyun My Animals
Olağan Dışı Balık: Derin Deniz Kimerası

Derin deniz kimerası birçok yönden diğer balıklardan farklıdır. Bu garip yaratık, dünyanın çeşitli bölgelerinde 320 ila 5500 feet derinlikte bulunur.  • Hickman, C.P., Roberts, L. y Larson, A. (2002)
  • Qingming Qu, Tatjana Haitina, Min Zhu, Per Erik Ahlberg. “New genomic and fossil data illuminate the origin of enamel” Nature 2015.
  • Fishelson L. Skin morphology and cytology in marine eels adapted to different lifestyles. Anat Rec. 1996;246(1):15-29.