Kedilerde Kornea Ülserleri: Nedenleri, Çeşitleri ve Tedavisi

Gözün en yüzeysel ve açıkta kalan yapısı olan kornea her türlü yaralanmaya yatkındır. Kedilerde en yaygın hastalıklardan birinin en önemli yönlerini aşağıdaki içerikte keşfedin.
Kedilerde Kornea Ülserleri: Nedenleri, Çeşitleri ve Tedavisi
Sebastian Ramirez Ocampo

Yazan ve doğrulayan veteriner ve zooteknisyen Sebastian Ramirez Ocampo.

Son Güncelleme: 14 Mayıs, 2023

Kedilerde kornea ülserleri, veterinerlik pratiğinde en sık görülen oküler patolojilerden biridir. Aslında, 2014-2020 yılları arasında Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú’da yayınlanan araştırma, kedilerde en çok rapor edilen lezyonun bu tür olduğunu ve ardından konjonktival hastalıkların geldiğini ortaya koydu.

Görme organlarının önemi göz önüne alındığında, kedi sahiplerinin kornea ülserlerinin ana nedenlerini, semptomlarını, türlerini ve tedavisini bilmesi önemlidir. Bu, evcil hayvanınıza zamanında iyi bir bakım sağlamak içindir. Okumaya devam edin ve bu göz hastalığıyla ilgili tüm detayları öğrenin.

Kornea ülserleri ve nedenleri nelerdir?

Kornea, asıl işlevi yabancı cisimlerin, mikroorganizmaların ve kimyasal maddelerin göze girişini engellemek olan damarsız ve saydam bir yapıdır. Aynı zamanda görmede de önemli bir rol oynar.

Görüntüleri net bir şekilde görmek için odağı ve göze ışık girişini kontrol etmekten sorumludur. Bir dış epitel tabakası, stroma, Descemet zarı ve bir iç endotel tabakasından oluşur.

Klinik terimlerle ülser, bu koruyucu zarın bütünlüğünü ve işlevselliğini değiştiren bir veya daha fazla kornea tabakasının devamlılığının kaybı olarak tanımlanabilir. Electronic Journal of Veterinary Medicine’de yayınlanan bir araştırmaya göre, genel olarak, bu durumdaki hastalar korneada belirgin bir opaklığa ek olarak ağrı ve göz rahatsızlığı belirtileri gösteriyor.

Kedilerde kornea ülserleri.
Kedilerde kornea ülseri görünümü.

Kedilerde kornea ülseri oluşumuna zemin hazırlayan faktörler arasında çıkıntılı gözler, dışarıya erişim ve diğer kedigillerle bir arada yaşama sayılabilir. Aynı şekilde, yukarıdaki çalışma, kedilerde bu oküler patolojinin gelişmesinin ana nedenlerinin aşağıdakiler olduğunu göstermektedir:

  • Travmatik yaralanmalar : Adından da anlaşılacağı gibi darbeler, sıyrıklar, korneanın yabancı cisimler veya kimyasal maddelerle teması sonucu oluşurlar.
  • Viral hastalıklar : Kedi gözü ülserlerinin ana nedenlerinden biri feline herpesvirus tip 1 enfeksiyonudur.
  • İlişkili oküler patolojiler : Keratokonjonktivitis sicca veya kuru göz, distichiazis ve ektopik silium gibi oküler hastalıkların tümü korneal ülser gelişimine yatkınlık oluşturur.

Kedilerde kornea ülseri türleri

Lezyonun derinliği, gelişimi ve yaygınlığına göre ülserler basit veya karmaşık olarak sınıflandırılabilir:

Basit ülserler

Basit ülserler, yalnızca dış kornea epitelini ve stroma yüzeyini etkileyen lezyonlardır. Bunlara genellikle yabancı cisimler, travma, kuru göz, kimyasal tahriş edici maddeler, herpesvirüs-1 gibi viral enfeksiyonlar ve gözün düzgün şekilde yağlanmadığı cerrahi prosedürler neden olur.

Bu tür ülserler çok ağrılıdır ve etkilenen hayvanlarda aşağıdaki belirtiler görülür:

  • Blefarospazm
  • Aşırı yırtılma
  • Gözbebeği kasılması
  • Işığa duyarlılık
  • Kornea ödemi

Yüzeysel basit ülserlerin teşhisi, floresein gibi boyaların topikal olarak uygulanmasıyla konur. Aynı şekilde tam bir bilateral oftalmolojik muayene yapılabilir. Ayrıca gözde gözyaşı üretimini değerlendiren Schirmer testi gibi tamamlayıcı tetkikler de eklenebilir.

Komplike ülserler

Komplike ülserler, iyileşmede, enfeksiyöz süreçlerde, hücresel infiltratın varlığında anormallikler gösteren veya kornea yapılarının yarısından fazlasını tehlikeye atan ülserlerdir. Buna göre, bu tip lezyonlar arasında enfekte ülserler, yavaş ülserler, desmetoseller ve perfore lezyonlar yer alır. Aşağıda her birinin nelerden oluştuğu açıklanacaktır.

Enfekte ülserler

Bunlar, bir kornea lezyonu fırsatçı maddelerle, genellikle bakterilerle kontamine olduğunda ortaya çıkar. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice’de yayınlanan bir araştırmaya göre, Pseudomonas gibi bazı bakteriler kornea yapılarını etkileyen proteolitik enzimler salgıladığından, bu mikroorganizmalar lezyonun genişliğinde ve derinliğinde artış oluşturabilir.

Enfekte olan mikroorganizmayı saptamak için kornea dokusundan alınan örneklerin sitolojisi, kültürleri, antibiyogramları gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Sessiz ülserler

Bunlar, epitel büyümesinin olduğu, ancak epitelyumun stromaya veya epitelyumun bazal membranına yapışmadığı lezyonlar olarak tanımlanır. Yani bir iyileşme süreci var ama tam olarak tamamlanmadı. Bu nedenle sürekli tekrarlayan lezyonlardır. Kedilerde, kedi herpes virüsü tip 1 enfeksiyonu ile ilişkilidirler.

Akut fazda blefarospazm, aşırı lakrimasyon ve ışığa hassasiyet gibi belirtiler olabilir. Bununla birlikte, lezyon kronikleştikçe hastalarda ağrı veya rahatsızlık belirtisi görülmez.

Ülserli bir kedi.
Bir kedide komplike kornea ülseri.

Desmetosel

Ülser epitel tabakasını tahrip ettiğinde ve stroma Descemet zarına ulaştığında, “descemetocele” olarak bilinen gözün bütünlüğünü tehlikeye atan ciddi bir lezyon meydana gelir. Bu tür ülserler, oküler perforasyon riski olduğundan tıbbi acil durum olarak kabul edilir. Şiddetli üveit belirtileri, hücresel infiltrat ve çok az veya hiç ağrı belirtisi olmayabilir.

Delikli lezyonlar

Delikli ülserler, kedigillerde travma, desmetosel, ciddi enfeksiyonlar veya kornea sekestrasyonundan kaynaklanır. Bu yaralanmanın klinik belirtileri arasında blefarospazm, cerahatli veya seröz oküler akıntı, kornea ödemi, çökmüş ön kamara ve iris prolapsusu ve hemen tedavi yapılmazsa gözün kaybı yer alır.

Kedilerde kornea ülserlerinin tedavisi

Bu oküler patolojilerin tedavisi, lezyonun ciddiyetine, karmaşıklığına ve yaygınlığına dayanmalıdır. Bir yandan basit veya yüzeysel ülserler antibiyotik preparatları, antienflamatuarlar ve topikal analjeziklerle tedavi edilir.

Kornea iyileşme sürecine ve savunma mekanizmalarına müdahale ettikleri için kortikosteroid ilaçların kullanımının kontrendike olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Öte yandan, daha karmaşık ülserler genellikle cerrahi olarak veya diğer ilaç türleri ile tedavi edilir. Örneğin, elmas burr debridmanı, konjonktival flep veya otolog membran implantları gibi teknikler bu vakaların tedavisinde iyi sonuç vermiştir.

Ek olarak, trombositten zengin plazma kullanımı ve kök hücre uygulaması, kedi göz ülserlerinin iyileşmesinde olumlu sonuçlar göstermiştir.

İlgiyi hak eden bir hastalık

Gördüğünüz gibi kornea ülserleri hafife alınacak bir patoloji değildir. Korneayı zamanında tedavi etmek ve daha derin veya daha karmaşık lezyonlara ilerlemesini önlemek için evcil hayvanınızdaki herhangi bir göz ağrısı belirtisini derhal belirlemeniz önemlidir.

Diğer hayvanlarla kavgalar genellikle bu tür hastalıklara neden olduğundan, kediniz dışarı çıkarsa özel dikkat göstermeyi unutmayın. Kedinizi sağlıklı tutmak için veterinerinizi düzenli olarak ziyaret etmeye çalışın.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.