Köpeklerin Ruhu Var mıdır Yok mudur?

Köpeklerin davranışlarını göz önünde bulundurduğunuzda, köpeklerin de bir ruhu olduğuna inanabilirsiniz.
Köpeklerin Ruhu Var mıdır Yok mudur?

Son Güncelleme: 17 Ocak, 2019

Köpeklerin, insanların auralarını görebildiği ve diğer hayvanlara göre daha iyi algıladıkları söylenmektedir. Ancak, köpeklerin ruhu gerçekten var mıdır? Bu makalede bu soruya cevap vermeye çalışacağız.

Köpeklerin Ruhu Var: Dini Bakış Açısı

Birkaç yıla kadar, Katolik kilisesi ve dindar insanlar, genel olarak hayvanların bir ruhlarının olmadığı inanışındaydılar. Ancak, son üç papadan ikisi (John Paul II ve Fransisco I), bu algıyı değiştirdiler.

Canlı olarak onların da “cennette bir yere” sahip olduklarını ileri sürdüler.

Çoğu papaz yardımcısı ve rahip, Roma Katolik Kilisesinin inananlarını, kilise ayinlerine evcil hayvanları ile birlikte gelmeleri için teşvik ediyorlar.

Bunun sebebi, köpeklerin artık aile üyesi olarak görülmesi değil, aynı zamanda köpeklerin de artık bir ruhu olduğunu savunuyorlar.

Katolik Kilisesi, bu canlıların yalnız, depresif ya da hasta insanlara yardım sağladığını ve bu nedenle cennetteki bir yeri hak ettiğini kabul etmiştir.

Tabii ki, herkes köpeklerin ruhları olup olmadığı konusunda hemfikir değil.

Bu konuda ilk adımı atan John Paul II, “hayvanların Tanrı’dan aldığı hayati bir nefese sahip olduklarını” iddia ederek, hayvanların açıkça ruha sahip olduğunu dile getirmiştir.

Sözlerinin ardından ilahiyatçılar, din adamları, ekolojistler ve ateistler arasındaki tartışmaların başlaması uzun sürmedi.

Tartışmalar

köpek seven kadın

90’ların başındayken, tartışmalar medyanın da dikkatini çekti. “Papa hayvanlara cennet kapısını açtı” ya da “Hayvanların da insanlar gibi ruhları var” şeklinde manşetler yayınladılar.

John Paul II olarak bilinen Karol Wojtila, daha sonra sözlerinin ayete dayandığını belirtti.

Özellikle, insan ve hayvanlar arasında ayrım yapmaksızın, insanın tüm canlılarla dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirten yere atıfta bulunduğunu söyledi.

Aylar geçtikçe, haberler azalmaya başladı.

Ta ki, Papa Francisco “ölümden sonra sadece inananların değil, hayvanların da cennete gideceğini” söyleyene kadar.

Adını hayvanların ve doğanın korucuyu azizi olan Assisili Saint Francis’den alan Supreme Pontiff, hayvanların da cennete gideceği konusunda kesindi. 

Orada Tanrı’nın sonsuz sevincini ve sevgisini alacaklardı.

Bir önceki Papa olan Benedict XVI, kedi aşığı olsa bile, hayvanların yaşamlarının sadece dünya ile kısıtlı olduğunu söylüyordu.

beyaz kıvırcık köpek

Diğer Dinler

Katolik inancı dışında, diğer dinlerin de ne dediklerini bilmek gerekir.

Örneğin, Budizm’e göre, günahkar olan insanlar bir sonraki hayatlarında hayvan olarak dünyaya geleceklerdir.

İslamiyet’e göre insanlar bütün canlılara merhamet göstermelidir. 

Yahudilik’te ise, hayvanlara karşı sevgi dolu olunması öğütlenmiştir.

Ancak hiçbir dinde, köpeklerin ruhları olup olmadığı sorusuna doğrudan bir cevap verilmemiştir.

Köpeklerin Ruhları Var: Dini Görüş

Bu görüşü analiz etmeye devam edersek, hayvanların davranışlarını da göz önünde bulundurmamız gerekir.

Daha önce birçok kez belirttiğimiz gibi, köpekler iyi ve kötüyü nasıl ayırt edebileceklerini bilmiyorlar.

Yaramazlık yaptıkları zaman suçlu gözüktükleri doğrudur (özellikle azarlandıklarında), ancak bu davranışın arkasında herhangi bir ahlaki anlam yoktur. 

İçgüdüleri, deneyimleri ya da alışkanlarından dolayı bu şekilde davranırlar, anlamlandırma ya da ruhlarından dolayı değil.

Bir diğer yandan, köpek sahiplerinin söylediklerine de kulak vermek gerekir. Köpeklerin tıpkı ç ocuklarla aynı ruha sahip olduklarını iddia ediyorlar.

Bunun sebebi, köpeklerin nazik olmaları, pratik zekaya sahip olmaları ve insanları karşılıksız sevmeleridir.

Bu yüzden, eğer köpeklerin bir ruhu varsa, öldüklerinde cennete mi gidecekler? Bir çocuk filmi, gideceklerini söylüyor.

Sadık dostlarını kaybetmiş insanlar için bu, tutunacakları bir umut dalı olabilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Regan, T. (1997). The rights of humans and other animals. Ethics and Behavior. https://doi.org/10.1207/s15327019eb0702_2
  • Gunderman, R. (2016). Whatever the soul is, its existence can’t be proved or disproved by natural science.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.