Antiparaziter İlaçların Sığırlarda Uygulanması

Sığırlarda antiparaziter ilaçların kullanımı, çiftlik hayvanlarında parazit istilaları önler ve hayvanları cilt, mukoza, göz, akciğer ve diğer organlardaki enfeksiyonlara karşı korur.
Antiparaziter İlaçların Sığırlarda Uygulanması

Son Güncelleme: 14 Kasım, 2019

Çiftliklerde güçlü ve sağlıklı kalmalarını sağlamak ve böylece beklenen besini vermelerini sağlamak için hayvanlarla ilgilenmek son derece önemlidir. Bu nedenle sığırlarda antiparaziter ilaçların uygulanması esastır. Şimdilerde en yaygın parazit öldürücülerin hangileri olduğunu öğrenmek için bu yazımıza göz atın!

Antiparaziter ilaçlar ve paraziter hastalıklar

Parazit hastalıklarında iki ana grup vardır:

Dış parazitler ya da ektoparazitler

Bunlar arasında çeçe sinekleri, karasinekler, boynuzlu sinekler, pireler, bitler, sivrisinekler gibi hematofagöz veya kan emici böcekler tarafından bulaştırılan hastalıklar bulunur. Sinek larvaları veya kurtçuklar tarafından yayılan parazitik bir istila olan Myiasis, sinekler yumurta bıraktıklarında ve larvalar çoğaldığında deride, mukoza zarlarında ve yaralarda oluşur ve çiftliklerde en korkulan hastalıklardan biridir.

İç parazitler ya da endoparazitler

Yassı kurtlar, şerit kurtlar ve diğer iç parazitler inekleri, öküzleri, bufaloları ve bizonları etkileyebilen diğer iç parazitlerdir. Bu durumda iç parazitlerin sığırlar üzerindeki etkileri enfeksiyonun ciddiyetine, hayvanın yaşına ve stres düzeyine göre değişiklik gösterebilir.

Buna ek olarak bazı nematodlar hayvanların ciğerlerini, gözlerini, ciltlerini ve diğer organlarını etkileyebilir.

Keneler ve uyuz da endişe verici organizmalardır.

Antiparaziter ilaçlar: Dış uygulamalar

inek ve tarla

Antiparazitik ilaçları sığırlara harici olarak uygulamak için birkaç yöntem vardır:

1. Spreyler

Bu uygulamanın amacı genelde bitleri, keneleri, boynuz sineklerini ve yara sineklerini uzak tutmaktır. Sinek larvalarının ve kurtçukların sayısının azalmasını sağlamak ve yaralarda ya da ameliyat sonrasında böceklerin çoğalmasını önlemek de bu uygulamanın amaçlarındandır. Spreylerin uygulanması kolaydır ve hayvanı strese sokmaz.

2. Banyolar

Bunlar daldırma ya da serpme şeklinde uygulanır. Daldırma yönteminde büyükbaş hayvan su ve antiparaziter karışımından oluşan havuzlara sokulur. Bu yöntemin en büyük dezavantajı hayvanları çok fazla strese sokmasıdır.

Suyu içen hayvanlarda zehirlenmeye neden olabileceği gibi, suya girmemek için birbirlerini itip kakan hayvanlarda da yaralanmalara ve kırıklara neden olabilir.

Serpme yönteminde suyun antiparaziterle karıştırılıp üstten hayvanlara serpildiği özel bir sistem gereklidir. Bu sistemin dezavantajı ilacı yalnızca hayvanların arkasına uygulaması, alt kısımlarına iletmemesidir.

3. Küpeler

Plastik küpeler hayvanların tanımlanmasını sağlamanın yanı sıra, özellikle sivrisinekleri ve boynuzlu sinekleri uzaklaştırmak için kullanılan antiparaziter ilaçları sığırlara uygulamak için kullanılır. Aktif bileşenin ömrü ortalama 90 gündür.

4. Tozlar ve kaşıyıcılar

Antiparaziter ilaçları uygulamak için kullanılan bir diğer yöntem silindir kovanların dışına yerleştirilen bakteri öldürücü tozlardır. Bu yöntemde bir sığır ahırdan çıkarken, ilacı taşıyan konteynerle temas eder. Bu şekilde ilaç uygulanmış olur.

Antiparaziter ilaçlar: İç uygulamalar

antiparaziter ilaçlar

Antiparaziterler olası bir salgını önlemek için dahili olarak da kullanılabilir. Bu yöntem enfekte olan hayvanları tek tek tedavi etmek için kullanılır. Hayvanlar bu amaçla sürünün geri kalanından ayrılır.

İç uygulama yöntemleri şunlardır:

1. Kapsüller ya da intraruminal boluslar

İntraruminal boluslar, aktif bileşeni yavaşça salarak parazitleri tedavi eden ilaç verme araçlarıdır.

Kapsüller hayvanlara verilerek işlerini yapmaları beklenir.

2. İntraruminal sıvılar

Bu uygulamada bir iğne deriye, oradan da karın zarı ve işkembeye sokulur. İğne yerine ulaştığında antiparaziter ilaç verilir. Bu işlem çok kanlı olduğu için 200 kilonun altındaki hayvanlarda kullanılmaz.

Ek olarak, günümüzde enjekte edilebilen ve bu sayede karın parazitlerinde daha iyi kontrol sağlayan alternatifleri bulunmaktadır.

3. Premiksler ya da bloklar

Bu tür ilaçlar doğrudan besinlere karıştırılır ve her hayvana en az bir doz verilir. Bu yöntemin dezavantajı, hangi hayvanın ne kadar dozda ilaç aldığını bilmenin mümkün olmamasıdır.

Son olarak antiparaziter ilaçların uzman veterinerler tarafından sıkı bir biçimde kontrol edildiğini ve kullanımlarının çok özel talimatlara tabi olduğunu da belirtmek isteriz.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.