Natura 2000 Çevre Koruma Ağı

Türlerin ve doğal yaşam alanlarının korunması, doğal mirasımızı korumamız için gereklidir.
Natura 2000 Çevre Koruma Ağı
Érica Terrón González

Yazan ve doğrulayan Veteriner Érica Terrón González.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Natura 2000 çevre ağı, Avrupa sınırları içerisindeki biyoçeşitliliğini koruma amacı ile kurulmuş bir doğal çevre koruma ağıdır. AB girişimcilerinin doğal alanları ve doğal miras kaynaklarını koruma girişimlerinin bir parçasıdır.

Natura 2000 nasıl başladı?

1992’de, Natura 2000 çevre ağı, Habitat Direktifi (92/43/AET) kapsamında oluşturulmuştur. Bu direktif, doğal habitatların ve vahşi bitki ve hayvan faunasının korunması ile doğrudan ilgilidir.

Bu ağ, doğal yaşam alanlarının düzenlenmesi ve orada yaşayan türlerin devamını garanti altına almayı amaçlar.

Direktifin amacı

Habitat direktifi, Avrupa Birliği’ndeki doğal yaşam alanlarını ve vahşi türleri, ekolojik bir ağ kurarak ve yasal bir çerçeve hazırlayarak korumayı amaçlar. Ancak bu direktife kuşlar dahil değildir.

Direktif, 200’den fazla habitat türünü ve 900 ilgili türü tanır. Daha sonra onları ideal koşullarda tutmak ya da iyileştirmek için önlemler alır.

kuşlar

Diğer amaçlar

Bu direktif, ekolojik uyumu sağlamak için bu bölgeleri ve çevreleri arasında işlevsel linkler kurmanın önemi üzerinde durur. Ayrıca vahşi türler için küresel bir koruma sistemi kurmayı amaçlar.

Ek V, ele geçirilmelerini ya da sömürülmelerini engellemek için düzenlemelerin uygulandığı topluluk türlerini içermektedir. Ek VI’da, hayvanları yakalamanın ve katletmenin yasak yolları ve yöntemlerini içeren bir liste yer almaktadır.

Natura 2000 ağını oluşturmanın amaçları nelerdir?

Natura 2000 ağı, yabani kuşların korunmasına dair Yabani Kuşlar Direktifi ile (Direktif 2009/147/AT) ilişkilidir. Bunun sebebi, kuşların ve yaşam alanlarının korunması gereken alanların Natura 2000 arasında yer almasıdır.

Natura 2000 ağının amacı, belirli türlerin ve yaşam alanlarının korunmasını garanti altına almaktır. Bunu yapabilmek için, koruma ve saklama için ayrılan özel alanlar ayrılmıştır.

Çevre koruma ağı şunlardan oluşur:

  • Özel çevre koruma bölgesi (ZEC): doğal yaşam alanlarının ve vahşi yaşamın korunduğu yer.
  • Topluma önem arz eden alanlar (SCI): ilgili koruma önlemleri alındığı zaman, bu bölgeler AB tarafından ZEC bölgesi olarak ilan edilir.
  • Özel koruma bölgesi (SPA). kuşlar için koruma bölgesi.

İlk iki bölge, Habitatlar Direktifi’ne göre oluşturulurken; SPA, Yabani Kuşlar Direktifi’ne göre oluşturulmuştur.

natura 2000

Avrupa’daki Natura 2000 çevre ağı

Habitat Direkfi’nden yola çıkarak, her bir devlet Avrupa Topluluğu’na önemli olabilecek bölgelerin bir listesini sunar.

Bu listeden yola çıkarak Avrupa Komisyonu, bireysel eyaletlerle birlikte SCI listesi oluşturur. Habitat Komitesi listesi inceleyerek onaylar ya da reddeder. Onaylandığı zaman, bireysel eyaletler bu bölgeleri en kısa sürede özel çevre koruma bölgesi olarak belirler.

Diğer yandan Yabani Kuşlar Direktifi’nde, SPA belirlemede ya da seçmede standarda oturmuş bir prosedür yoktur.

Kriterin bilimsel olması yeterlidir. Hatta, Avrupa Topluluğu, BirdLife International’s envanterini ölçüt almaktadır.

Üye devletler SPA’ları doğrudan kendileri seçmektedir.

İspanya’daki Natura 2000 ağı

ağaca tünemiş vaşak

Yabani Kuşlar ve Habitatlar Direktifi, Doğal Miras ve Biyoçeşitlilik 42/07 kanunnamesi ile birlikte, İspanya’nın yasal sisteminin bir parçası haline gelmiştir.

İspanya’daki ağ şu anda 1476 topluma önem arz eden bölge ve 644 özel koruma bölgesinden oluşmaktadır. Hepsi birlikte 130.356 km²’den fazla olan bir bölgeye tekabül eder. Bunun 45061 km²’si denizden, 83685 km²’si İspanya’nın %27’sini oluşturan karalardan oluşmaktadır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.